CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
Dự án
Dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương
Lượt xem:

977

Dự án cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương được Thủ tướng chính phủ chấp thuận đầu tư theo văn bản số 1518/TTg-CN ngày 27/09/2006. Đây là dự án có vai trò và ý nghĩa quan trọng không những ở Bình Dương mà còn cả khu vực miền Đông Nam Bộ. Giai đọan 1 của dự án đã hoàn thành vào giữa năm 2013. Giai đoạn 2 của dự án được phê duyệt theo quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 09/03/2012 với mức vốn đầu tư của giai đoạn 2 là 6.399 tỷ đồng, trong đó vốn Nhật Bản (Jica) chiếm 85% và vốn đối ứng trong nước 15%. Hiệp định vay vốn số VN11-P10 ký ngày 30/03/2012 giữa Việt Nam với chính Phủ Nhật Bản.
  • Thông tin dự án

Thành phần chính của Dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương là:

  • Các tuyến cống chính (DN400-DN1200), 11,0 km
  • Các tuyến cống nhánh (DN200-DN300), 42,2 km
  • Các tuyến cống cấp ba (thu gom) (DN100-DN150), 94,9 km
  • Các đường ống áp lực, 1,1 km
  • Các hố ga thuộc tuyến cống chính/ nhánh, DN1000-DN1500
  • Các hố ga cấp ba, DN300-DN600
  • Các trạm bơm trung chuyển/ trạm bơm nâng, 10 trạm bơm.
  • Nhà máy xử lý nước thải, công suất xây dựng ban đầu = 17.650 m3/ngày
  • Mua sắm các Xe Dịch vụ Vận hành và Bảo dưỡng
Bài viết khác
Về đầu trang
Gọi điện SMS Chỉ đường