CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
Dự án
Dự án Mở rộng Hệ thống Cấp nước Nam Thủ Dầu Một – Công suất 45.000 m3/ngày
Lượt xem:

797

Dự án Mở rộng Hệ thống Cấp nước Nam Thủ Dầu Một – Công suất 45.000 m3/ngày
  • Thông tin dự án

Công trình thu và trạm bơm nước thô.

+ Công trình thu công suất 400.000 m³ng được đặt gần bờ sông. Nước thô sẽ tự chảy vào mương thu rộng 12m, qua hai ống D 2.000mm tại cuối mương thu nối vào ống hút của bơm nước thô và sau đó nước được chuyển tải đến nhà máy xử lý, cũng nằm cùng khu vực của nhà máy xử lý nước Dĩ An.

+ Trạm bơm nước thô: nhà bao che đủ công suất 400.000 m³/ng, giai đoạn này lắp 02 bơm, mỗi bơm công suất 2.100 m³/h.

+ Cung cấp và lắp đặt tuyến ống nước thô D1200 có chiều dài theo trắc dọc là 4..900m.

+  Tuyến ống chuyển tải nước sạch từ D600 – D1200: 15.000m

+ Xây dựng nhà máy xử lý nước sạch với công suất 45.000 m3/ngày đêm

+ Lắp đặt mạng lưới tuyến ống chuyển tải và phân phối.

Bài viết khác
Về đầu trang
Gọi điện SMS Chỉ đường