CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
Dự án
Hệ thống cấp nước Kênh Đông TPHCM – Nhà máy nước số 1; Công suất 200.000m³/ngày
Lượt xem:

1535

Để tăng nguồn nước sạch phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và đảm bảo khai thác nguồn nươc hợp lý, đồng thời thực hiện chủ trương xã hội hóa dịch vụ cấp nước sạch, UBND TP đã đồng ý giao cho công ty Cổ phần Cấp nước Kênh Đông làm chủ đầu tư dự án xây dựng Hệ thống cấp nước Kênh Đông TPHCM- Nhà máy nước số 1 với công suất 200.000m³/ngày đêm
  • Thông tin dự án

Hệ thống cấp nước Kênh Đông TPHCM – Nhà máy nước số 1; Công suất 200.000m³/ngày

Dự án gồm các hạng mục:  

  - Trạm bơm nước thô, công suất: 215.000 m3/ngày

  - Trạm bơm nước sạch, công suất: 200.000 m3/ngày

  - Nhà máy xử lý nước, công suất : 200.000 m3/ngày

  - Tuyến ống chuyển tải nước sạch D1200, L = 13 km

Bài viết khác
Về đầu trang
Gọi điện SMS Chỉ đường