CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
Dịch vụ cung cấp
Dự án
MỞ RỘNG NHÀ MÁY NƯỚC THỦ ĐỨC 3
Lượt xem:

814

MỞ RỘNG NHÀ MÁY NƯỚC THỦ ĐỨC 3
  • Thông tin dự án

Nhà máy nước Thủ Đức - Công suất 300.000 m3/ngày bao gồm :

+ Trạm bơm nước thô;

+ Cụm xử lý: Mương tiếp nhận + thiết bị trộn + bể phản ứng cơ khí + bể lắng lamella + bể lọc nhanh + trạm bơm rửa lọc và nhà điều hành;

+ Bể chứa nước sạch;

+ Trạm bơm nước sạch;

+ Nhà hóa chất;

+ Nhà Clo;

+ Đường ống kỹ thuật và các công trình phụ trợ khác.

Bài viết khác
Về đầu trang
Gọi điện SMS Chỉ đường