CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
Tin tức
893 Lượt xem

 

Khánh thành Nhà máy nước Dĩ An 2 công suất 50.000m3/ngày đêm

Lễ khánh thành Nhà máy nước Dĩ An 2, có đại diện các Bộ ngành, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, các Sở ngành trong tỉnh, các công ty bạn bè đồng nghiệp, nhân dân khu vực dự án và các khách mời khác.

Dự án đưa vào sử dụng sẽ góp phần làm tăng năng lực cấp nước của BIWASE, cải thiện áp lực mạng lưới và phục vụ nước sạch ngày càng đầy đủ hơn, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về nước sạch, cải thiện và nâng cao điều kiện sống, hạn chế sử dụng nước ngầm, góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà.

1.    Tên dự án: Dự Án Cấp Nước Nam Thủ Dầu Một Mở Rộng – Nhà máy nước Dĩ An 2

2.    Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần nước Thủ Dầu Một

3.    Mục tiêu đầu tư:

-     Tăng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch ở khu vực đô thị từ 55% lên 70%.

-     Mở rộng thêm hệ thống cấp nước sạch hoàn chỉnh tại tỉnh Bình Dương nhằm đáp ứng chất lượng cũng như số lượng cho các đối tượng dùng nước trong khu vực dự án.

-     Do công suất nhà máy hiện tại hết công suất, đang vận hành vượt tải 50% nên cần phải nhanh chóng đầu tư xây dựng nhà máy phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, dịch vụ của nhân dân khu vực dự án và sản xuất của các khu công nghiệp.

4.    Công suất: 50.000 m3/ngày đêm x 2 (trong đó trạm bơm nước thô công suất 400.000 m3/ngày đêm).

5.    Tổng mức đầu tư: giá trị dự toán: 500.586.000.000 đồng, thực tế thực hiện 450 tỷ đồng.

6.    Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn Công ty Cổ phần nước Thủ Dầu Một.

7.    Phạm vi phục vụ: Khu đô thị công nghiệp trong vùng đô thị Nam Bình Dương.

8.    Ngày khởi công:             06/02/2014

9.    Ngày chạy thử:               20/8/2014

10.  Ngày đưa vào sử dụng: 12/9/2014

11.  Tư vấn thiết kế: Công ty CP Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường (WASE)

Về đầu trang
Gọi điện SMS Chỉ đường